K-Pop Dance Classes
Class Type
Class Week Day
K-POP- Beginner (Technique & Choreography) 2 Weeks Vessie Kostadinova Wed   6:45 PM – 7:45 PM
K-POP (Technique & Choreography) 12 Weeks Vessie Kostadinova Wed   6:45 PM – 7:45 PM
K-POP- Beginner (Technique & Choreography) 3 Weeks Jeremy Kozza Sat   12:45 PM – 1:45 PM
K-POP (Technique & Choreography) 12 Weeks Jeremy Kozza Sat   12:45 PM – 1:45 PM